Byalaget

Byalaget


Kalls Södra Byalag.


Vill du bli medlem?

Betala in medlemsavgiften till bankgironr 5408-3894 eller swisha 123 460 66 12.

Medlemsavgiften gäller för kalenderår och är 100 kr för enskild och 150 kr för familj skrivna på samma adress

Alla är välkomna som medlemmar. Glöm inte att ange vem du är när du betalar. Ange även e-mail om du har.


Copyright © All Rights Reserved